Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2014 - 2019 Yüksek Lisans

    Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2019 Yüksek Lisans

    İbn Arabî'nin Ulemâ Eleştirisi

    Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı