General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance

Metrics

Publication

28
UN Sustainable Development Goals