ÇAY SEKTÖRÜNDE MARKALARIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ


Tatoğlu M.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler IV Editör: , Prof. Dr. Sinan Sönmez, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.501-522, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Duvar Yayınları
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.501-522
  • Editors: Prof. Dr. Sinan Sönmez, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ Dünya çay piyasasında yılda yaklaşık 6,5 milyon (2020) ton kuru çay üretimi yapılmaktadır. Üretici ülkeler arasında Çin, Hindistan, Kenya, Srı Lanka, Türkiye, Vietnam, Endonezya, Myanmar, Japonya ve diğer bazı ülkeler bulunmaktadır. Küresel pazarın ihtiyacı olan kuru çayın yaklaşık %75’ lik kısmı ise Çin, Hindistan, Kenya, Srı Lanka tarafından karşılanmaktadır. Dünya çay piyasasında bu dört ülke pazar lideri konumundadır. Pazarlama faaliyeti satış, ar-ge, dağıtım, pazar araştırması, reklam, tanıtım, promosyon gibi bir takım çalışmasını gerektirir. Günümüz pazarlama anlayışında markaların hedef kitleyle kuracakları iletişimin en önemli öğesi reklam faaliyetleridir. Reklam satışa direk etki eden faktörler arasındadır. Reklâmların bütün amacı satışı artırmaktır. Yapılan reklam ile pazara sunulan ürünün rakiplerinden farklı olduğunu ortaya çıkararak müşteride satın alma ilgisi oluşturmak amaçlanmaktadır. İnternetin tüm dünyada günlük hayatın bir parçası olmasıyla sosyal medya uygulamaları daha önemli hale gelmiştir. Teknolojik yeniliklerle ortaya çıkan sosyal medya uygulamaları üretici ve tüketici arasında iletişimi sağlamaktadır. Sosyal medya kullanıcıları Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda görüşlerini ifade etmektedir. Pazarlamada radyo, tv, dergi, gazete reklamlarının geçmiş yıllardaki etkisi azalmıştır. Hedef kitleniz nerede vakit geçiriyorsa sizde orada olmak zorundasınız bu nedenle sosyal medya uygulamaları markaların önemli bir reklam aracı haline gelmiştir. Dünyada birçok marka, sosyal medya platformu olan Instagram‘ı bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Dünya piyasalarında rekabetin arttığı ve karların azaldığı bir ortamda markalar satışlarını artırmak istemektedir. Bunun içinde her yeni günde farklı müşterilere ulaşma isteği oluşmaktadır. Kurumsal yapılar bu doğrultuda çalışmakta hemen her sektörde yeni müşteri ve satış, yöneticiler tarafından ödüllendirilmektedir. Günümüzde bu uygulamalar şirketlerin temel stratejilerinden bir halini almıştır. Daha fazla müşteri ve satış için kitlelere ulaşmada en kolay yollardan birisi sosyal medya uygulamalarıdır. Yapılan paylaşımlar markaya artı değer katabileceği gibi eksi puanda getirebilmektedir. Genelde fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, görsel iletişim ve açıklama ile markaların ürünlerini pazarlamasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Markalar küresel pazarda başarılı olmak için ülke sınırlarını aşarak yeni müşteriler ile buluşmak istemektedir. Sosyal medya uygulamaları bunu başarmanın en etkin yollarından biridir. Dünyada ve ülkemizde internetin kolay ulaşılabilir hale gelmesinin yanında teknolojideki hızlı diğer gelişmelerle birlikte sosyal medya uygulamaları önemli bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmıştır. 504 Toplumda yaşayan insanların özellikle gençlerin zamanlarının bir kısmını sosyal medyada geçirdikleri bilinmektedir. Bu manada markalar müşterileri neredeyse orada olmak istemektedir. Markaların büyük bir kısmı Facebook, Instagram, Twitter ve diğer uygulamalarda aktif olarak faaliyette bulunarak müşterileri ile iletişimi açık tutmakta yaptıkları paylaşımlar ile bu diyaloğu sürekli takip etmektedir. Müşteriler devamlı bir markayı satın almak zorunda değildir zamanla farklı alternatifleri denemek isteyebilir, markalar ise müşteri istek ve önerilerini karşılayarak müşteri sadakati oluşturmak istemektedir. Küresel markaların bu konuda başarılı çalışmaları bulunmaktadır. Literatürde konu ile ilgili, Yeniçıktı (2016) Halkla ilişkiler aracı olarak Instagram: Sosyal medya kullanan 50 şirket üzerine bir araştırma, Kale (2016) Marka iletişiminde Instagram kullanımı, Bayraktar (2017) Yargıcı ve Mudo Cıty markalarının sanal ortam temsilleri ve Instagram örneği, Çat ve Yücedağ, (2022) Markaların Instagram içeriklerinin incelenmesi: Türkiye’de Online Yemek Hizmeti Sunan 5 Marka Örneği, Koz ve Can (2018) Sosyal medyada tüketici onaylı Pazarlama: Instagram örneği adlı çalışmalar bulunmakla birlikte konu ile ilgili çeşitli çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmanın amacı internetin tüm dünyada hayatın bir parçası olmasıyla sosyal medya uygulamaları reklam ve tanıtım açısından daha önemli hale gelmiştir, markaların bu manada yaptığı Instagram paylaşımları içerik yönünden incelemek, sonuçlarını paylaşmak ve literatüre katkı sunmaktır. Bu çalışmada çay sektöründe faaliyette bulunan markaların sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’ da yürüttükleri çalışmaların kamu, özel sektör ve küresel ölçekte incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Çaykur, Lipton, Doğuş çay örneklem olarak alınan markalardır. Örneklem olarak alınan markaların kurumsal Instagram hesaplarının bulunup bulunmadığına bakılmış ve 20.05.2021-20.06.2021 tarihleri arasındaki paylaşımları incelenmiştir. Bu çalışma Giriş, Dünyada ve Türkiye’de çay, Marka, Sosyal medya, Bulgular ve Sonuç bölümünden oluşmaktadır.