TUZLAMA VE MARİNASYON YÖNTEMLERİ İLE İŞLENMİŞ İSTAVRİT BALIĞI’NIN (Trachurus mediterraneus, STEİNDACHNER, 1868) MUHAFAZASI SIRASINDAKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİ


ERDEM M. E. , BİLGİN S., ÇAĞLAK E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1-6, 2005 (Peer-Reviewed Journal)