Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Sumela Monastery slope in Macka, Trabzon, Northeast Turkey: rock mass properties and stability assessment

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.70, sa.4, ss.577-583, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new Early Jurassic brachiopod fauna from the Eastern Pontides (Turkey)

NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, cilt.260, sa.3, ss.343-363, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First Report of a Trilobite in the Carboniferous of Eastern Pontides, NE Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.20, sa.2, ss.179-183, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The rift-related Late Cretaceous drowning of the Gumushane carbonate platform (NE Turkey)

BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEOLOGICA ITALIANA, cilt.127, sa.1, ss.37-50, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Secondary School Students’ Knowledge and Awareness about Antarctica

Journal of Science Learning, cilt.4, sa.1, ss.61-68, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depositional systems in the Eastern Pontides Back-arc Basin; An example from south of Artvin, NE-Turkey

Zbl.Geol.Palaont. Teil I, cilt.10-12, ss.1495-1504, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTARKTİKA'DA BİLİM YOLCULUĞU

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020

Dünyanın damacanası Antarktika hakkında öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.647-651

Dünyanın damacanası Antarktika hakkında öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.647-651

İyonosferik TEC Değişimleri İle Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Bilimsel Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

Geç Kretase-Tanesiyen yaşlı Şahinkaya Kireçtaşı Üyesi İçindeki Konglomeraların Jeodinamik Anlamı

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14 Eylül - 17 Ekim 2017

Sedimentary and biofacies records of late Cretaceous calciturbidites at Of Hayrat Trabzon İkizdere Rize

17.Uluslararası Katılımlı Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 12 - 16 Ekim 2016

Geç Kretase Kalsiklastiklerinin Fasiyes Özellikleri ve Bölgesel Tektonizma İlişkisi Trabzon Doğu Pontidler Türkiye

Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

Petrogenesis of mafic dykes in the Sakarya Zone NE Turkey

7. Geochemistry Sympossium, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.252-253

Trabzon Sürmene Ağaçbaşı Turba Bataklıkları

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 11 - 16 Nisan 2016

Gümüşhane Turizmi için havza bazlı sürdürülebilir, bütünleşik planlama yaklaşımı: Kurum (Kromni) havzası

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.667-676

Trabzon-Rize-Gümüşhane Arasında Kalan Bölgenin Stratigrafisi (Doğu Pontidler)

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2015, ss.26-27

Kitap & Kitap Bölümleri

Volkanostratigrafik, Jeokronolojik ve Jeokmyasal Yeni Veriler Işığında KD Türkiye Geç Kretase Volkanizmasının Kökeni, Gelişim Süreci ve Oluşum Ortamının Değerlendirilmesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Kuruluş Yılı Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Korkmaz S., Editör, Ktü Basımevi, Trabzon, ss.105-117, 2016

Doğu Pontid Jura Volkanizması

Jeoloji mühendisliğinin 50. Kuruluş Yılı Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Korkmaz S., Editör, Ktü Basımevi, Trabzon, ss.93-103, 2016