Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cartilaginous choristoma of tonsil Three case reports

Iranian Journal of Otolaryngology, cilt.27, sa.6, ss.843-845, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare case of splenic littoral cell angioma in a child.

Journal of laboratory physicians, cilt.6, ss.117-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Case of Multiple Cutaneous Granulocytic Sarcomas in anElderly Patient

Journal of Medical Case Reports, cilt.5, sa.11, ss.570-572, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Kapsülü Leiomyomu

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, sa.1, ss.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clear cell atypical fibroxantoma: a rare variant of atypical fibroxanthoma and review of the literature

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, cilt.8, sa.6, ss.9-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Memenin Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazisi

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.4, sa.6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev İntratiroidal Paratiroid Adenomu İki Olgu Sunumu

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant solitary trichoepithelioma: A Case report

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.137-140, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev soliter trikoepitelyoma Olgu sunumu

Dicle Tıp Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trikoadenom Olgu Sunumu

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Testis Lenfoması İki Olgu Sunumu

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pelvic Hydatic Cyst Mimicking An Ovarian Neoplasm A Case Report

Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, cilt.18, sa.3, ss.173-175, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heterotopic bone formation in colorectal carcinoma: a case report

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.18, sa.3, ss.180-182, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Overin Primer Leiomiyomu

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolorektal karsinomda heterotopik kemik oluşumu Olgu sunumu

Gaziantep Tıp Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.180-182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nodular Basal Cell Carcinoma In Non exposed Skin A case report

Egyptian Dermatology Online Journal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt dudakta edinsel epidermoid kist Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, cilt.21, ss.165-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Kutanöz Marginal Zon B Hücreli Lenfoma:Bir Olgu Sunumu

Dermatoz, cilt.2, sa.2, ss.287-289, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adult-type granulosa cell tumour of the testis: a case report

31st European Congress of Pathology, Fransa, 7 - 11 Eylül 2109

Baş ağrısı ile prezente olan sfenokoanal polip olgu sunumu

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Boyun metastazi ile prezente olan pankreas başi tümörü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Evaluation of Cervical Mucus Glycosaminoglycan Levels of Patıents with Abnormal Cervical

25. Europen Congress Of Obstetrics and Gynaecology, 15. Congress of Turkish Society of Obtetrics and Gynaecology, 17 Mayıs 2017 - 21 Mayıs 2007

Thıol/Dısulphıde Homeostasıs Levels in Cervical Dysplasıa

25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15. Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 17 - 21 Mayıs 2017

The İmportance of Thymic Stromal Lymphopoıetin in the Endometrıosis Pathogenesis

25. European Congress Of Obstetrics and Gynaecology, 15. Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 17 Mayıs 2017 - 21 Mayıs 2007

Evaluation of cervical mucus gycosaminoglycan levels of patients with abnormal cervical

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 17 - 21 Mayıs 2017

Nadir görülen boyun orta hat kitlesi Bronkojenik Kist

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Nazal kaviteyi oblitere eden nadir bir maksiler sinüs kitlesi Ameloblastoma

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

İntranazal glomus tümörü: Olgu sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kon, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Parotis Glandının Onkositik Varyant Mukoepidermoid Karsinomu Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Nörotekom Olgu sunumu

24.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Pilar leiomyom Olgu sunumu

24.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Baş boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle nedeni: Pilomatriksoma

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Nadir Görülen Bir Skuamzö Hücreli Karsinom İğsi Hücreli Karsinom

36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Nadir Bir Boyun Orta Hat Kitlesi Matür Kistik Teratom

36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Baş boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle nedeni Pilomatriksoma

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Baş boyun lenfomaları

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Karaciğer Kist Hidatik Hastalığı ve Karaciğer Tüberkülozu Birlikteliği

SOLUNUM 2014, 36. TÜSAD Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Eylül - 19 Ekim 2014

Saçlı deri yerleşimli pilomatriksoma Olgu sunumu

6.Ulusal Pediatri Dermatoloji Günleri, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Hailey Hailey Hastalığı Bir Olgu Sunumu

21.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Leiomyoadenomatoid tümör

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Üst dudakta schwannom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Tonsil lenfoması Olgu sunumu

35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Paraferangeal bölge pleomorfik adenomu Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Parafarengeal bölge pleomorfik adenomu Transoral yaklaşımla eksizyon

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Paraferangeal bölgeden köken alan ekstramedüller plazmositom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Parafarengeal bölgeden köken alan ekstramedüller plazmositom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

PARAFARENGEAL BÖLGE PLEOMORFİK ADENOMU TRANSORAL YAKLAŞIMLA EKSİZYON

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

A case of pilomatrixoma located on extremity

22nd EADV Congress "Dermatovenereology in a Changing World", 2 - 06 Ekim 2013

A case of basal cell carcinoma secondary to nevus sebaceous

22nd EADV Congress"Dermatovenereology in a Changing World", 2 - 06 Ekim 2013

Primer nazofaringeal tüberküloz Olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2012

Submandibuler bölgede ektopik tiroid Olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2012

Subungual Ekzositoz Olgu sunumu

22.Ulusal Patoloji Kongresi., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Uterusun Lipoleiomyomu Olgu sunumu

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Uterin Adenosarkom Olgu sunumu

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Memenin Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazisi

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Renal Kapsüler Leiomyom

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Servikal Venöz Malformasyon Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Memenin Granüler Hücreli Tümörü Olgu Sunumu

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Gastrik Ksantom Olgu Sunumu

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Prostatın Müsinöz Adenokarsinomu Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Overde leiomyoma

Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Türkiye, 1 Mart - 04 Kasım 2012

Primer nazofarengeal tüberkuloz olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Submandibular bölgede ektopik tiroid olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Tonsil fibroepitelyal polibi olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Bir Zosteriform Liken Planus Olgusu

24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2012

Bir Amelanotik Melanoma Olgusu

24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2012

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikovaginal Smear Tarama Sonuçlarımız

2.Ulusal kolposkopi ve servikal patolojiler kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2011

Dev trikoblastoma

21.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Uterin lipoleiomyoma

21.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Akciğerin Sarkomatoid Karsinomu İki Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Periferal Ossifiye Fibrom Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Primer Ovaryan Fibrosarkom Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Tonsilde Kaposi Sarkomu Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Tufted Angioma Olgu Sunumu

21.Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Overde Primer Leiomyom Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Uterin Lipoleiomyoma Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Bayburt Devlet Hastanesi servikovaginal smear smear tarama deneyimi

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Endoserviks yerleşimli mavi nevüs

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Endoserviks Yerleşimli Mavi Nevüs Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Malign Granüler Hücreli Tümör Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

İntraosseöz Epidermoid Kist Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Mesanenin Sarkomatoid Karsinomu Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Diğer Yayınlar