Announcements

May
2023

Şehirsel atık sularımızda mikroplastikler..

Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT'ler), son zamanlarda dikkat çeken bir kirletici sınıfı olan mikroplastiklerin birincil kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. AAT'lerin çevreye saldığı MP miktarı, arıtma türü, mevsim ve hizmet verilen nüfus dahil...
October
2022

Ülkemiz sularında mikroplastikler

Mikroplastikler (MP) ismine münhasır küçük plastik parçalardır. Bunlar genel olarak 1-5000 mikron arasındaki plastik parçacıkları kapsamaktadır. Kökenlerine göre birincil ve ikincil olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Bu gruplar arasındaki temel ...
June
2022

Karadeniz kıyısında 23 istasyonda deniz suyundaki mikroplastik kirlilik araştırıldı

Çalışmamızda toplamda 15 farklı 'polimer' dediğimiz plastik tipine rastladık ve bunları tanımladık. Kirlilik yüküne baktığımızda en yüksek değerlerin İstanbul'un Karadeniz kıyılarında olduğunu görüyoruz"Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Recep Ta...
November
2021

Bölgemizde mikroplastiklerin özellikleri ve zamansal eğilimleri araştırıldı

Hassas deniz ekosistemlerini korumak için deniz sularındaki mikroplastiklerin (MP) durumu ve özelliklerindeki kademeli konformasyonel değişikliği gösteren zaman serisi veri setlerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, kıyıdan 0,5, 2,5 ve 5 milden alınan deni...
June
2021

Müsilaj Araştırma Çalışmaları

Çevre Kirliliği Araştırma Grubu Araştırma Grubu Üyemiz Dr.Tolga AKDEMİR ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı olarak öğrencilerimizle birlikte destek verdiğimiz Su Ürünleri Fakültesi Müsi...