About

Mikroplastik araştırma grubu denizlerimizi tehdit eden en büyük çevresel problemlerden biri olan plastiklerin (nano-,mikro- meso- ve makroplastikler), dağılımı, olası kaynaklarını, akıbeti ve etkileri ile ilgili saha ve laboratuvar çalışmaları yürüten bir  araştırma grubudur.