Projects

Güneydoğu Karadenizde plastiklerin dağılımı kompozisyonu ve plastisifer komuniteleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023 Sustainable Development

2019-2022 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı

Project Supported by Other Official Institutions, 2019 - 2022

Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi

Project Supported by Other Official Institutions, 2020 - 2022

Güneydoğu Karadeniz’de plastiklerin dağılımı, kompozisyonu ve plastisfer komuniteleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro- ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri

Aytan Ü. (Executive)
TUBITAK Project, 2018 - 2022 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz'de Zooplanktonun Mikroplastik Tüketiminin Değerlendirilmesi

AYTAN Ü. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2019

Güneydoğu Karadeniz'de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine katkısının araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Understanding feeding selectivity and the grazing impact of micro- and mesozooplankton during and after the spring phytoplankton bloom at E1 in the Western English Channel

AYTAN Ü. (Executive)
Other International Funding Programs, 2014 - 2014