Education Information

Education Information

 • 2019 - 2023 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi , Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  OTOMATİZMİN RESİM ANASANAT ATÖLYE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2018 Postgraduate

  GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE YARATICILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English