General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı