Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Durkheim ve Hayaletleri: Çağdaş Hukuk Sosyolojisinde Durkheimcı Temalar ve Eleştirileri

X. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu (HFSA), İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2022

Metrics

Publication

1