Asst. Prof.

SEMİHA İSMAİLOĞLU


MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Education Information

2016 - 2021

2016 - 2021

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Jean Baudrillard'da mekân gerçekliği

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2016

2016

Postgraduate

İlk kademe eğitim yapılarındaki derslikler üzerine ergonomik bir değerlendirme

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

LiveArch Webinar Mimari Söyleşi Zirvesi

Vocational Training

LiveArch

2021

2021

Web of Science Core Collection Webinar

Vocational Training

MENAT, Web of Science Group

2021

2021

Wiley Yazar Çalıştayı

Personal Evolution

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2021

2021

WEBİNAR MAXQDA

Data Analysis

VERBI Software

2020

2020

Ebru / El Sanatları Teknolojisi

Vocational Course

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

2019

2019

MAXQDA ile Nitel Veri Analizine Giriş

Data Analysis

Atatürk Üniversitesi

2019

2019

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi Eğitim Semineri / NVIVO ile Nitel Veri Analizi

Data Analysis

Atatürk Üniversitesi

2018

2018

Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama

Data Analysis

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2009

2009

Bilgisayar İşletmenliği Kursu

IT

Halk Eğitim Müdürlüğü

Research Areas

Architecture, Architectural Design, History of Architecture

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2015 - 2022

2015 - 2022

Research Assistant PhD

Ataturk University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

Managerial Experience

2021 - 2022

2021 - 2022

Staj Başkanı

Ataturk University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

2021 - 2022

2021 - 2022

Deputy Head of Department

Ataturk University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

2020 - 2022

2020 - 2022

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım II

Undergraduate

Undergraduate

İç Mimari Stüdyo II

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım I

Undergraduate

Undergraduate

İç Mimari Stüdyo I

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım Stüdyosu VI

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım Stüdyosu IV

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım Stüdyosu III

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlıkta Yeni Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

İç Mekân Restorasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Röleve

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Social sustainability of cultural heritage: Erzurum Great Mosque (Atabey Mosque)

İSMAİLOĞLU S. , SİPAHİ S.

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, vol.46, no.4, pp.578-594, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

NORMALLEŞME SÜRECİNDE İÇ MİMARİ TASARIM STÜDYOLARININ MEKÂNSAL ORGANİZASYONU

İsmailoğlu S. , Kulak Torun F.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION (TOJDAC), vol.12, no.2, pp.497-514, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2022

2022

Evaluation of Buildings and Building Physics Master's Thesis in Architectural Education in Turkey

Aydın Ö., İsmailoğlu S. , Akkan A.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.35, no.1, pp.1-12, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

2021

2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİNİN KARŞILAŞTIRMALI MEKANSAL İNCELEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İSMAİLOĞLU S. , SİPAHİ S., TORUN A.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION (TOJDAC), vol.11, no.2, pp.687-707, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Bir Mekan Olarak Paralaks

İSMAİLOĞLU S. , BEŞGEN A.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, pp.913-922, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sınıf: Çocukların Gözünden Bir Değerlendirme

İsmailoğlu S. , Yılmaz H.

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.1, no.74, pp.387-400, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

İLKOKULLARDA DERSLİKLERDEKİ ÇALIŞMA BİRİMLERİNİN ANTROPOMETRİK BOYUTLARA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İSMAİLOĞLU S. , ZORLU T.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.0, pp.293-301, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

SYMBOL (IZED) TOWN SQUARES

BEKAR M., İSMAİLOĞLU S.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.61, pp.437-443, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

USE OF GREEN ITEMS IN CITY FURNITURES

İSMAİLOĞLU S. , BEKAR M.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.29, pp.3610-3619, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

RESTORANLARDAKİ KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINI FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TAVŞAN F., İSMAİLOĞLU S. , Ergun Tuna B.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.59, pp.568-576, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Yapılandırmacı Eğitim Felsefesinde Dersliklerin Mekânsal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Rize İli Örneği

İSMAİLOĞLU S. , ZORLU T.

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.6, no.1, pp.148-173, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Mimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylight)

DURMUŞ ÖZTÜRK S., İSMAİLOĞLU S.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), vol.5, no.53, pp.98-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Bir Konağın Söylemleri

AYDINTAN E., ÖZTÜRK GÜL E., FAİZ BÜYÜKÇAM S., İSMAİLOĞLU S.

Yapı, no.408, pp.90-96, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

OTHER SPACES IN JEAN BAUDRILLARD

İSMAİLOĞLU S. , BEŞGEN A.

LIVENARCH VII: OTHER ARCHITECT/URE(S), Trabzon, Turkey, 28 September 2021, vol.1, pp.339-354

2020

2020

READING THE CONCEPT OF ANTI-ARCHITECTURE THROUGH BAUDRILLARD'S DISCOURSES

İSMAİLOĞLU S. , BEŞGEN A.

International Congress of Architecture and Planning (ICONARCH IV), Konya, Turkey, 13 October 2020, pp.187-195

2019

2019

Alfa Nesli Çocuklarının Sınıflarında Teknoloji Kullanımı

İSMAİLOĞLU S. , YILMAZ H.

ULUSLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI – ISPC2019, İstanbul, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.107-121

2019

2019

Replacing Architecture over Remake Concept: Simulacra Spaces as Design Reality and Representation

İSMAİLOĞLU S. , BEŞGEN A.

LivenARCH VI-2019: Replacing Architecture, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1, pp.46-58

2019

2019

Bir Kent Simgesi Olarak Erzurum Evleri ve Kültür Turizmi

BAYRAM S., İSMAİLOĞLU S.

International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, vol.1, pp.163-175

2019

2019

Sürdürülebilirliğin Dördüncü Dayanağı Olarak Kültür ve Erzurum Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan)

İSMAİLOĞLU S. , BAYRAM S.

International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, vol.1, pp.176-186

2018

2018

GÖRSEL MEDYADA İÇ MEKÂN VE REKLAM SEKTÖRÜ: TELEVİZYON DİZİLERİ

ERBAY M., İSMAİLOĞLU S.

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.383-393

2018

2018

İLK KADEME EĞİTİM YAPILARI DERSLİKLERİNDE FİZİKSEL KONFOR: RİZE İLİ

İSMAİLOĞLU S. , ZORLU T.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.321-346

2018

2018

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Sınıflarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

İSMAİLOĞLU S. , YILMAZ H.

5. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

2017

2017

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMIN İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İSMAİLOĞLU S. , FAİZ BÜYÜKÇAM S.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.855-861

2017

2017

Mimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylight)

İSMAİLOĞLU S. , DURMUŞ S.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.57-72

2017

2017

Mimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylight)

İSMAİLOĞLU S. , DURMUŞ S.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.582

2016

2016

Trabzon Eski Erkek Sanat Enstitüsü

FAİZ BÜYÜKÇAM S., İSMAİLOĞLU S.

DOCOMOMO_ Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Samsun, Turkey, 16 - 18 November 2016, pp.23

2016

2016

Rize Eski Erkek Sanat Enstitüsü

İSMAİLOĞLU S. , FAİZ BÜYÜKÇAM S.

DOCOMOMO_ Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Samsun, Turkey, 16 - 18 November 2016, pp.21

2016

2016

Ergonomide Kullanıcı Faktörü Yaşlılar İçin Konut

İSMAİLOĞLU S. , ZORLU T.

22.Ulusal Ergonomi Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.649-660

2015

2015

KAVRAMSAL TASARIM SÜRECİNDE BİR ESİN KAYNAĞI KULLANICI

KAYADURAN AKKAVAK K., İSMAİLOĞLU S. , TUĞRUL S., GÜCÜ A. C. , SALİHOĞLU B., KOÇAK M.

1.ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.256-266

Books & Book Chapters

Design

May 2020

May 2020

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi

Building Design / Interior Architecture Project

Sipahi S., İsmailoğlu S. , Torun A.

Scientific Refereeing

April 2022

April 2022

TOJDAC

Other Indexed Journal