Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anlam Bilimsel Bağlamıyla Rize Ağzındaki Seslenme Ünlemleri

6. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Elazığ, Turkey, 5 - 07 October 2023

Kutb'un Hüsrev ü Şirin'indeki Oğuzca Özellikler

XIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021, pp.172-173

Tarihî Gelişim Süreci İçinde +DAŞ Eki

XII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.855-875 Creative Commons License

Firdevsî-İ Rumî'nin Süleymanname Adlı Eserinin Türk Dili Açısından Önemi

XI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, vol.1, pp.1941-1956

Books & Book Chapters

Harezm Türkçesi Ses Bilgisi

in: Tarihî Türk Lehçeleri Ses Bilgisi , Ümit Hunutlu Gül Yılmaz Çal Serap Ekşioğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.217-287, 2023

Kıpçak Türkçesi Ses Bilgisi

in: Tarihî Türk Lehçelerinin Ses Bilgisi , Ümit Hunutlu Gül Yılmaz Çal Serap Ekşioğlu, Editor, akçağ, Ankara, pp.289-355, 2023

Kutb'un Hüsrev ü Şirin'indeki Oğuzca Özellikler

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI-I, Hunutlu Ümit,Yılmaz Çal Gül,Ekşioğlu Serap,Gürbüz Emine, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.344-359, 2021

Çöp Sözcüğü Üzerine

in: Gübre-Tezek-Çöp Kitabı, Naskali Gürsoy E., Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.520-535, 2019 Sustainable Development

Fakir ve Yoksul Kelimeleri Üzerine

in: Fakirlik Kitabı, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Editor, Kitabevi Yayınları, 2019

Metrics

Publication

25

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals