Assoc. Prof. SEVEN ERDOĞAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

Devletler Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, EU Politics and İnternational Relations

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Ve Uluslararası Ekonomik İliş. Anabilim Dalı, Turkey

2014 - 2014

2014 - 2014

Doctorate

Panteion University of Social and Political Sciences, Political Science and International Relations (Erasmus), Greece

2007 - 2010

2007 - 2010

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

A2 Elementary

A2 Elementary

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Science

International Relations

EU Politics and İnternational Relations

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2012 - 2016

2012 - 2016

Lecturer

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University

2019 - Continues

2019 - Continues

Rectorate Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Director of the Center

Recep Tayyip Erdogan University

2022 - 2023

2022 - 2023

Rectorate Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2022 - 2023

2022 - 2023

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2021 - 2023

2021 - 2023

Vice Dean

Recep Tayyip Erdogan University

2021 - 2023

2021 - 2023

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, International Relations

2020 - 2021

2020 - 2021

Deputy Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University

2018 - 2021

2018 - 2021

Mevlana Exchange Program Department Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University

2018 - 2021

2018 - 2021

Farabi Program Department Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University

2014 - 2021

2014 - 2021

Erasmus Program Department Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University

Non Academic Experience

2010 - 2012

2010 - 2012

AB Uzman Yardımcısı

Other Public Institution, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Dünya Siyasi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Bölge Çalışmaları Avrupa

Undergraduate

Undergraduate

International Law I

Postgraduate

Postgraduate

Bölge Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Uluslarararası Hukuk II

Undergraduate

Undergraduate

Diplomatic History I

Undergraduate

Undergraduate

International Law I

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye ve Komşuları

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Hukuk II

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Hukuk-I

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Bölge Çalışmaları-Rusya ve Orta Asya

Undergraduate

Undergraduate

Bölge Çalışmaları: Avrupa

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Örgütler

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Avrupa Birliği'nin Arap Baharı ile İmtihanı

ERDOĞAN S.

Tezkire Dergisi , no.48, pp.162-170, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Müslüman ve İslamcı Bir Aydın: Ali Bulaç

ERDOĞAN S.

TYB AKADEMİ , no.7, pp.31-41, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Devlet Egemenliği ve Paradiplomasi Etkileşimi: Uluslararası Siyasette Yeni Bir Çatışma Alanı Mı?

Erdoğan S., Atar E.

KTÜ 6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2023, pp.37-38

2023

2023

Paradiplomacy as a Challenge or Opportunity for Diplomacy: Lessons from Türkiye

Atar E., Erdoğan S.

The 10th Annual Conference on International Studies CESRAN2023, Lisbon, Portugal, 12 - 15 September 2023, pp.84-86

2023

2023

What Can The “Feminist Power Europe” Offer to Turkish Women? Analysis of the Relations From A Gender Perspective

Yazgan H., Erdoğan S.

Avrupa Gündemi I- Küresel Güç Dengesi: Özel Vakalar Olarak Avrupa Birliği ve Türkiye, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 May 2023 Sustainable Development

2022

2022

Avrupa Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Ana-Akımlaştırması Stratejisine Dair Bir Örnek: İklim Değişikliği İle Mücadelenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Boyutu

Erdoğan S.

TİHEK İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 December 2022, pp.1 Sustainable Development

2022

2022

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Toplumsal Cinsiyet Uçurumu

Erdoğan S.

5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 September 2022 Sustainable Development

2022

2022

Afgan Mülteciler Sorunu: Afganistan’daki İktidar Değişiminin Avrupa Birliği’ndeki Göçmen Tartışmalarına Yansımaları

ERDOĞAN S.

Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri, İstanbul, Turkey, 22 January 2022, pp.36 Sustainable Development

2021

2021

The Implications of the Common Choice for Multilateralism of the European Union and China for the Multipolar World in the Making

ERDOĞAN S.

III EURASIAN RESEARCH ON MODERN CHINA AND EURASIA CONFERENCE, Erivan, Armenia, 03 December 2021

2021

2021

İstanbul Sözleşmesine Dair Tartışmaların Avrupa Birliği'nin Sözleşmeye Katılım Sürecine Etkileri

Erdoğan S.

II. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı, Ankara, Turkey, 06 May 2021 Sustainable Development

2020

2020

Women Politics in Turkey amid Secularist Gender Equality and Gender Justice Contestation

Tabak H., Erdoğan S., Doğan M.

7th International Conference on Eurasian Politics and Society, Lisbon, Portugal, 23 - 25 September 2020 Sustainable Development

2020

2020

Prespa Agreement As a Window of Opportunity to Solve the Greek Macedonian Name Dispute

Erdoğan S.

9th Annual Eurasian Peace Science Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2020 Sustainable Development

2019

2019

E.H. Carr’ın “20 yıllık kriz 1919-1939” Eserinde Birinci Dünya Savaşı

ERDOĞAN S.

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.175-177

2018

2018

UKIP’s Challenge to the EU Membership of the UK

ERDOĞAN S.

Fragile Europe-5th Interim Conference of Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, Prag, Czech Republic, 2 - 03 November 2018

2018

2018

Ulus-Altı Aktörlerin Dış Politika Davranışlarını Açıklamaya Yönelik Alternatif BirKavram: Paradiplomasi

ERDOĞAN S.

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.284-287

2018

2018

The Cooperation of China and Russia within the Shanghai Cooperation Organisation

ERDOĞAN S.

4th China and The Middle East Conference, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 June 2018, pp.4

2018

2018

İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği

ERDOĞAN S.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.59

2018

2018

Geçmişten Günümüze İslamın Avrupa Kimliği Üzerindeki Etkisi

ERDOĞAN S.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.60

2017

2017

Schengen Alanı Göçmen Krizi Karşısında Varlığını Koruyabilecek Mi?

ERDOĞAN S.

VII. Uluslararası Göç Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Challenge of Referendums and the European Union Treaties

ERDOĞAN S.

International Conference for Academic Disciplines, Venedik, Italy, 19 June - 23 October 2017

2017

2017

Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Krizler

ERDOĞAN S.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.104

2016

2016

Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü

ERDOĞAN S.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrade, Serbia, 20 - 23 October 2016, pp.257-270

2016

2016

European Union’s Involvement to the Disputes between Turkey and Greece

ERDOĞAN S.

ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.187-202

2015

2015

Additional Criteria for Turkey and Western Balkans On the Way of the EU

ERDOĞAN S.

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2015

2015

2015

Russian Challenge to the EU Model

ERDOĞAN S.

2nd International Conference on Education, Culture and Identity, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 15 - 16 October 2015, pp.116

2014

2014

European Union as an Actor in the Black Sea

ERDOĞAN S.

6th International Black -Sea Symposium, Giresun, Turkey, 6 - 08 November 2014

2013

2013

Turkey and Superpowers: From Cuban Missile Crisis to Syrian Crisis

ERDOĞAN S.

Strategizing Turkey Conference of İstanbul Kültür Üniversity, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2013, pp.65-84

2014

2014

The Coming Back of Russia: The Case of Middle East

ERDOĞAN S.

World Middle East Congress, Ankara, Turkey, 18 - 22 August 2014

Books & Book Chapters

2023

2023

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu İlişkileri

Erdoğan S.

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-3, Özden N. (E. Kurulu Üy.),Doğaner Y. (E. Kurulu Üy.),Aslan Z. (E. Kurulu Üy.),Bilgin M. S. (E. Kurulu Üy.),Umar Ö. O. (E. Kurulu Üy.), Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.194-208, 2023

2023

2023

Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet (Eşitliği): İstihdamda Eşitlikten Her Alanda Eşitlikçi Bütünleşme İdealine Geçiş

Erdoğan S.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Siyaset, Muharrem Doğan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.107-128, 2023 Sustainable Development

2022

2022

Avrupalı Müslüman Kardeşler: Geçici Sürgünden Kalıcı Azınlığa

Erdoğan S.

in: Küresel İhvan: Müslüman Kardeşlerin Rejimlerle İlişkileri ve Ulusötesi Niteliği, Abdulgani Bozkurt,Mehmet Rakipoğlu, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.433-447, 2022 Sustainable Development

2022

2022

A Negating Condition(ality) – The EU Migration Externalization and Turkey

ERDOĞAN S., TABAK H.

in: EU Conditionality in Turkey: When it works? When it fails?, Çakmak, C. & Özçelik, A.O., Editor, Lexington, Maryland, pp.171-192, 2022

2022

2022

Online Violence Against Women as a Challenge of the Digital Age and the European Union's Role in Combating the Violence Against Women

ERDOĞAN S.

in: Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, Özsungur, Fahri, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.95-113, 2022 Sustainable Development

2020

2020

Ekonomi, Ticaret ve Diplomasi

ERDOĞAN S.

in: Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, Selma Şekercioğlu ve Oktay Bingöl, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.419-449, 2020

2020

2020

Kıbrıs Sorunundan Doğu Akdeniz’deki Enerji Rekabetine Geçişin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Yansımaları

ERDOĞAN S.

in: (Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın, Fatma Çalık Orhun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.561-584, 2020

2020

2020

The Black Sea Synergy as a European Union Attempt at Creating a Secure Neighbouring Region

Erdoğan S.

in: Revisiting European Security: Challenges and Regionsin Transition, Hatice Yazgan ve Sühal Şemşit, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle, pp.86-107, 2020

2020

2020

Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Kimliğinin İnşası, Gelişimi ve Brexit’le Olası Dönüşümü

ERDOĞAN S.

in: Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perspektifinden Dış Politika: Biz ve Ötekiler, Gökhan Çapar, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.185-208, 2020

2018

2018

IRAQI KURDS AND THEIR RELATIONS WITH EUROPE

ERDOĞAN S.

in: ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Tanrıtanır, Bülent Cercis Özer, Sevilay, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.73-87, 2018

2017

2017

Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları

ERDOĞAN S., YAZGAN H.

in: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Arat T., Baykal S., Göçmen İ., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.195-216, 2017

2012

2012

AB Bütünleşmesi ve Ulusal Parlamentolar

ERDOĞAN S., Taşdemir H.

in: Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, , Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.1087-1102, 2012

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Troyka

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.1043-1044, 2021

2021

2021

Davignon Raporu

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.443-444, 2021

2021

2021

COREU

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.419-420, 2021

2021

2021

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.276-277, 2021

2021

2021

Gymnich Toplantıları

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.610-611, 2021

2021

2021

İnsani Yardım

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.660-661, 2021

2021

2021

Genscher-Colombo Planı

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.574-574, 2021

2021

2021

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.217-218, 2021

2021

2021

Kalkınma İşbirliği

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.688-689, 2021

2021

2021

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.294-295, 2021

2021

2021

Avrupa Şüpheciliği

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.283-285, 2021

2021

2021

Hibrit Tehditlerle Mücadele için Avrupa Mükemmelliyet Merkezi

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.622-623, 2021

2021

2021

Avrobarometre

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.120-121, 2021

2021

2021

Eşleştirme

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.534-535, 2021

2021

2021

Hükümetlerarası Konferans

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.634-635, 2021

2021

2021

Jean Monnet Programı

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.684-685, 2021

2021

2021

Schengen

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.939-941, 2021

2021

2021

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması

Erdoğan S.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.857-858, 2021

Supported Projects

2023 - Continues

2023 - Continues

Paradiplomasi ile Yüzleşen Merkezi Hükümetler Türkiye Örneği

Project Supported by Higher Education Institutions

ERDOĞAN S. (Executive), ATAR E.

2020 - 2021

2020 - 2021

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Normu - Oluşumu, Kurumsallaşması, Uygulamaya Dönüşümü

Project Supported by Higher Education Institutions

TABAK H. (Executive), BOZKURT A., ERDOĞAN S., DOĞAN M.

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Mukaddime

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Assistant Editor/Section Editor