Education Information

Education Information

  • 2010 - 2015 Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Ve Uluslararası Ekonomik İliş. Anabilim Dalı, Turkey

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

  • 2002 - 2007 Undergraduate

    Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Foreign Languages

  • C2 Mastery English