Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

17+1 PLATFORMU’NUN BEKLENMEYEN SONUÇLARI: AVRUPA YENİDEN Mİ BÖLÜNÜYOR?

IMGELEM, vol.5, no.9, pp.187-210, 2021 (Other Refereed National Journals)

The European Union’s Cooperation with the Accession Countries (Western Balkans and Turkey) to Deal with the Refugee Crisis

Göç Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.208-237, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Avrupa Birliğinin İstanbul Sözleşmesine Katılım Süreci: Yeni Bir Ulusüstücülük- Hükümetlerarasıcılık Rekabeti mi?

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.311-334, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.42, pp.295-317, 2021 (Other Refereed National Journals)

UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY’S EUROSCEPTIC POSITIONING AND ITS ROLE IN THE UNITED KINGDOM’S IN-OUT REFERANDUM

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.30, pp.229-242, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

From the Name Dispute to the Prespa Agreement: The Relations between Greece and North Macedonia

Journal of Law and Administration, vol.16, no.4, pp.3-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÖNÜŞEN DİPLOMASİNİN YENİ YÜZÜ: PARADİPLOMASİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.3, pp.495-509, 2020 (Other Refereed National Journals)

Iran-Shanghai Cooperation Organisation Relations and Iran’s Bid of Membership

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.151-169, 2020 (National Refreed University Journal)

E.H. Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi 1919-1939” Kitabında Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası Düzen

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği ve Krizler: Tarihi ve Güncel Krizler Üzerine Bir Değerlendirme

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.2, pp.589-606, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Interraction of China and Russia within the Shanghai Cooperation Organisation

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.935-947, 2018 (Other Refereed National Journals)

İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği

Manas Journal of Social Studies, vol.7, no.4, pp.703-718, 2018 (Other Refereed National Journals)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.24, pp.1482-1489, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimin Ardından Yaşanan Gelişmeler

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.18, pp.399-420, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ROLE OF REFERENDUMS IN THE EUROPEAN UNION TREATY MAKING PROCESS

Humanities and Social Sciences Review, vol.7, no.1, pp.423-432, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devletlerarası İşbirliğine Dair Alternatif Bir Yaklaşım: Amil-Vekil İlişkisi Kavramı ile Avrupa Birliğini Anlamak

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.7, no.3, pp.677-684, 2017 (International Refereed University Journal)

The Activities of the European Union in the Black Sea: Its Policies, Strenghts-Weaknesses and Rivarly with Russia

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, no.1, pp.89-102, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT CRITERIA: THE PROMINENCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD NEIGHBOURLINESS

Journal of Academic Social Science Studies, vol.Spring III, no.56, pp.457-470, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ULUSÜSTÜ AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİ: İŞBİRLİĞİ Mİ, REKABET Mİ?

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.8, no.20, pp.97-110, 2017 (National Refreed University Journal)

Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliği Genişlemesindeki Rollerine İlişkin Bir Değerlendirme

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği-Güney Akdeniz (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) İlişkilerinde Bahar Faktörü

Yeni Türkiye Dergisi, pp.575-583, 2016 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki Varlığı ve Çıkmazları

Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı V, no.75, pp.68-75, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Black Sea Extroversion at European and International Level

International Centre for Black Sea Studies Policy Paper, no.31, pp.1-24, 2015 (Non-Refreed Journal)

Arab Uprisings and Russia's International Standing

Gümüşhane Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.6, pp.253-263, 2015 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği'nin Arap Baharı ile İmtihanı

Tezkire Dergisi, no.48, pp.162-170, 2014 (Other Refereed National Journals)

Müslüman ve İslamcı Bir Aydın: Ali Bulaç

TYB AKADEMİ, no.7, pp.31-41, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afgan Mülteciler Sorunu: Afganistan’daki İktidar Değişiminin Avrupa Birliği’ndeki Göçmen Tartışmalarına Yansımaları

Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri, İstanbul, Turkey, 22 January 2022, pp.36 Sustainable Development

The Implications of the Common Choice for Multilateralism of the European Union and China for the Multipolar World in the Making

III EURASIAN RESEARCH ON MODERN CHINA AND EURASIA CONFERENCE, Erivan, Armenia, 03 December 2021

İstanbul Sözleşmesine Dair Tartışmaların Avrupa Birliği'nin Sözleşmeye Katılım Sürecine Etkileri

II. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı, Ankara, Turkey, 06 May 2021

Women Politics in Turkey amid Secularist Gender Equality and Gender Justice Contestation

7th International Conference on Euroasian Politics and Society, Lisbon, Portugal, 23 - 25 September 2020 Sustainable Development

European Union as an Actor in the Black Sea

6th International Black -Sea Symposium of Giresun University, Giresun, Turkey, vol.-

The Coming Back of Russia: The Case of Middle East

World Middle East Congress 2014, Ankara, Turkey, vol.-

Additional Criteria for Turkey and Western Balkans On the Way of the EU

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, vol.-

Turkey and Superpowers: From Cuban Missile Crisis to Syrian Crisis

İstanbul Kültür University Strategizing Turkey: Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Conference, İstanbul, Turkey, pp.65

Russian Challenge to the EU Model

2nd International Conference on Education, Culture and Identity, International University of Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, vol.-

Prespa Agreement As a Window of Opportunity to Solve the Greek Macedonian Name Dispute

9th Annual Eurasian Peace Science Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2020

E.H. Carr’ın “20 yıllık kriz 1919-1939” Eserinde Birinci Dünya Savaşı

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.175-177

Edward H. Carr’ın “20 Yıllık Kriz 1919-1939” Eserinde Birinci Dünya Savaşı

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.1

UKIP'S CHALLENGE TO THE EU MEMBERSHIP OF THE UK

Fragile Europe-5th Interim Conference of Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, Prag, Czech Republic, 2 - 03 November 2018, pp.1

Ulus-altı Aktörlerin Dış Politika Davranışlarını Açıklamaya Yönelik Alternatif Bir Kavram: Paradiplomasi

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.301-304

The Cooperation of China and Russia within the Shanghai Cooperation Organisation

4th China and The Middle East Conference, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 June 2018, pp.4

Geçmişten Günümüze İslamın Avrupa Kimliği Üzerindeki Etkisi

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.60

İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.59

Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Krizler

3rd International Conference on Education, Culture and Identity, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.104

The Challenge of Referendums and the European Union Treaties

International Conference for Academic Disciplines, Venedik, Italy, 20 - 23 June 2017, pp.1

Schengen Alanı Göçmen Krizi Karşısında Varlığını Koruyabilecek Mi?

VII. Uluslararası Göç Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1 Sustainable Development

Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Serbia And Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.44

European Union's Involvement to the Disputes Between Turkey and Greece

ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.1-15

Books & Book Chapters

Online Violence Against Women as a Challenge of the Digital Age and the European Union's Role in Combating the Violence Against Women

in: Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, Özsungur, Fahri, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.95-113, 2022 Sustainable Development

Ekonomi, Ticaret ve Diplomasi

in: Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, Selma Şekercioğlu ve Oktay Bingöl, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.419-449, 2020

The Black Sea Synergy as a European Union Attempt at Creatinga Secure Neighbouring Region

in: Revisiting European Security: Challenges and Regionsin Transition, Hatice Yazgan ve Sühal Şemşit, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.86-107, 2020

Kıbrıs Sorunundan Doğu Akdeniz’deki Enerji Rekabetine Geçişin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Yansımaları

in: (Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın, Fatma Çalık Orhun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.561-584, 2020

Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Kimliğinin İnşası, Gelişimi ve Brexit’le Olası Dönüşümü

in: Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perspektifinden Dış Politika: Biz ve Ötekiler, Gökhan Çapar, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.185-208, 2020

IRAQI KURDS AND THEIR RELATIONS WITH EUROPE

in: ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Tanrıtanır, Bülent Cercis Özer, Sevilay, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.73-87, 2018

Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları

in: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Arat T., Baykal S., Göçmen İ., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.195-216, 2017

AB Bütünleşmesi ve Ulusal Parlamentolar

in: Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, , Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.1087-1102, 2012

Other Publications