Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Determination of the effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİTARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tuza Tolerant Kabak Anaçlarının Hipokotil Özellikleri ve Hıyarla Aşı Uyuşum Durumlarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.26, no.4, pp.538-546, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Effects of Salt Stress on Vegetative Growth Parameters and Ion Accumulations in Cucurbit Rootstock Genotypes

Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, no.4, pp.11-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Ürünlerin Teşviki ve Finansmanı, Bolu İlinin Desteklerden Yararlanma Potansiyeli

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.157-178, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAYIN ÜRETİMİ VE PAZARLANMASININ İNCELENMESİ

VIII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 7-9 Eylül 2021- Pazar / Rize, Rize, Turkey, 7 - 09 September 2021, pp.33 Sustainable Development

The Hypocotyls morphology of promising salt tolerant winter squash and pumpkin rootstock lines and grafting compatibility, survival rates with grafted watermelon

2nd International Plant Breeding Congress and EUCARPIA - Oil and Protein Crops Section Conference, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2015, pp.225

Aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçların organik tarımda değerlendirilmesi

Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.55-63 Sustainable Development