Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Prone Position on Optic Nerve Sheath Diameter and Intraocular Pressure in Elective Lumbar Disc Surgery

II. Uluslararası Katılımlı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2022, pp.227-228 Creative Commons License

BEYİN ÖLÜMÜ OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

ProCon Trabzon, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.102-104

THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PATIENTS’ RELATIVES TOWARDS ORGAN DONATION IN OUR HOSPITAL

7. Kahekon Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.113

Künt Batın Travmaı Sonrası Fetüs ve Anne Ölümü

IV. RİZE TEMATİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 23 - 24 September 2017, pp.21-22

Allergic reaction to trace element solution

21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Diagnostic workup of mitochondrial myopathy

21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuk Hastada Kaudal Anesteziyle Femur Fraktürü Onarımı

49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.611

ECMO Treatment for ARDS Complicated with Common Variable Immunodeficiency

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, vol.13, pp.129

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Cerrahide Postoperatif Deliryum

in: Güncel Anesteziyoloji ve Ağrı Çalışmaları VIII, Prof. Dr. Cilek Özcengiz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.63-76, 2023 Creative Commons License

İntraoperatif Radyoterapi Sırasında Anestezi

in: Radyasyon Maruziyeti, Doç. Dr. Sema YILMAZ RAKICI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.703-711, 2022 Creative Commons License

Preoperatif Dönemde Sanat Terapi

in: Tıp ve Sanat, Doç. Dr. Sema YILMAZ RAKICI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.222-225, 2021 Creative Commons License

Post-Anesthesia Emergency Delirium in Pediatric Patients

in: Overview of Some Current Medical Issues, Doç. Dr. Bilge ASLAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.43-61, 2021 Creative Commons License

COVID-19 Sürecinde Ameliyathane ve Yoğun Bakım Boyutu

in: COVID-19 Pandemisinin Tıp, Etik ve Sosyal Alanlardaki Etkilerine Bakış, Prof. Dr. Çağatay Üstün, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.191-208, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

60

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

6

Thesis Advisory

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals