Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1987 - 1990 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1976 - 1980 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1990 Doktora

  . İbnü’l-Müneyyir ve et-Teysîru’l-acîb fî tefsîri’l-ğarîb

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1987 Yüksek Lisans

  İsra ve Miraç Telakkisi

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta Arapça