Genel Bilgiler

Biyografi

1986 Rize doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2006) ve Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2013) mezunu. 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde "Ömer Karîbî ve Dîvânçe'si" isimli çalışmasıyla tamamladı (2017). Halen aynı üniversitede 2019 yılında başlamış olduğu "Klasik Türk Edebiyatı'nda Mensur Siyer-i Nebîler ve Abdülbâkî Ârif Efendi'nin Siyer-i Nebî'si" adlı doktara tezi çalışmasına devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı