Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Park Alanlarındaki Bitkilerden Herbaryum Yapımı

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.57

Kentsel Rekreasyonel Alanlarda Bitki Varlığı Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.35

Kentsel Park Alanlarındaki Bitkilerden Herbaryum Yapımı

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.58

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı: Rize Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.36

Rize Belediyesi (İli) Atık Yönetim Yaklaşımının Ekolojik Boyutununİrdelenmesi

Ereğli International Science and Academic Congress(Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi), Ereğli/Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.93-105 Sustainable Development

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri, Temel Sorunlar, Çözüm Araçları: Van Kenti (PEMAT), Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Rize İli Sahil Parkı’nın Rekreasyonel Potansiyeli ve Kullanıcı Tercihlerinin Belirlenmesi

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16 - 17 November 2018

The Importance of Modeling in Design, Derince Municipality Sample Of Martyrs Memorial

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1552-1557

Three Dimensional Modelling In Landscape Architecture Teaching

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1975-1875

Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Solanum pseudocapsicum Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.469-476 Sustainable Development

Çatı Bahçeleri Tasarımının Üç Boyutlu Programlarda Görselleştirilmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Toplu Konut Peyzaj Tasarımı

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.280

An Evaluation of Model Design Approaches on the Rize Urban Identity Development Process

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 28 April - 01 May 2016

Rize Kent Kimliğini Geliştirme Sürecinde Model Tasarım Yaklaşımlarının İrdelenmesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 28 April - 01 May 2016

Books & Book Chapters

Harvesting, Drying and Herbarium Techniques in Rize Urban Green Areas

in: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.947-962, 2022

Evaluation of Amasra’s Visual Landscape Quality in Terms of Natural, Historical, and Cultural Values

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.379-396, 2019

RİZE İLİ SAHİL PARKI’NIN REKREASYONELPOTANSİYELİ VE KULLANICI TERCİHLERİNİNBELİRLENMESİ

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCESMİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.205-223, 2019

ÇATI BAHÇELERİ TASARIMI PROJELENDİRME VEUYGULAMA SÜREÇLERİ

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR(CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCES), Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.225-236, 2019

ÜÇ BOYUTLU MODELLEMENIN ÖNEMI,ŞELALE ÖRNEĞINDE İRDELENMESI

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Dr. Öğ. Üyesi Şirin Aslan DÖNMEZ, Dr. Öğ. Üyesi Namıq ABBASOV, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-140, 2018

RİZE İLİ SAHİL PARKI’NIN REKREASYONEL POTANSİYELİ VE KULLANICI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCES -2018, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.205-223, 2018

ÇATI BAHÇELERİ TASARIMI PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİ

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCES -2018, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.225-236, 2018

Evaluating Landscape Changes in a Coastal City: Case of Amasra City, Turkey

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, The Peter Lang, Frankfurt, pp.355-365, 2017

Metrics

Publication

36

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Intellectual Property

3
UN Sustainable Development Goals