Education Information

Education Information

  • 2015 - 2018 Post Doctorate of Medicine

    Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Turkey

  • 2009 - 2013 Expertise In Medicine

    Recep Tayyip Erdogan University, Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Turkey

  • 1999 - 2005 Undergraduate

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey