General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language

Metrics

Publication

59

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

1

Biography

1982’de Artvin ili, Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Kılıçkaya’da okudu. Lise öğrenimini Artvin Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2005-2012 yılları arasında Rize Çamlıhemşin Lisesi, Trabzon Düzköy Nazım Kayhan ÇPL ve Trabzon Yomra Fen Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 2015’te aynı bölümde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı.

2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında hazırladığı “Lise Birinci Sınıflarda Öğrencilerin Yaptıkları Anlatım Bozuklukları ve Bunların Giderilmesinde Kullanılan Metotlar” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2014’te Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalında hazırladığı “Orhun Yazıtları ile İyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde Yan Cümleler” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Doktora tezi bazı değişikliklerle “Köktürk ve Uygur Türkçesinde Yan Cümleler” adıyla Ankara Gazi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Araştırmacının çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal / uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri mevcuttur.

Ümit Hunutlu halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyelisi olarak görev yapmakta ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmektedir.