General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Islam Hukuku Anabilim Dalı