Yeşil Yıldızlı Otellerin Atık Gıda Uygulamaları; İstanbul Örneği (Waste Food Practices of Green Star Hotels; Istanbul Example)


Ertaş Sabancı A., Onur N.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, pp.604-625, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier