TURİZM DESTİNASYONLARININ ORTAK PAZARLAMA STRATEJİSİÇERÇEVESİNDE YENİ BİR ÜRÜN OLARAK GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI: RİZE VE ARTVİNDESTİNASYONLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Uygun H., Başkan K., Erkılıç E.

DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Turizm destinasyonlarının diğer destinasyonlarla rekabet edebilmesi için çekici turistik kaynaklara sahip olması tek başına yeterli değildir. Özellikle sahip olduğu turizm kaynaklarının pazarlanmasında iyi bir pazarlama stratejisinin de uygulanması gerekir. Bunun için de markalaşmış destinasyonlara rakip olabilmesi, kendi markasını yaratabilmesi ve sürdürülebilirliği sağlayabilmesi adına ekonomik güce de sahip olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, belirli bir bölgenin veya bölge illerinin turizm kaynaklarının sürdürülebilirlik çerçevesinde yeni bir destinasyon olarak geliştirilip, ortak pazarlama stratejisi ile rekabet gücünü artırarak rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda öncelikle araştırmanın kapsamını oluşturan Artvin ile Rize illerinin sahip olduğu çekici turizm kaynakları tespit edilmiştir. Çalışmada niteliksel değerlendirme yöntemi ve araştırma alanı ile ilgili yerinde gözlem yöntemi ve örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, birbirinden farklı temalara sahip dört küçük ölçekli yeni destinasyon taslağı geliştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme, Ortak Pazarlama, Rekabet, Turizm, Rize, Artvin