COVID-19 pandemisinin çocukların ve adölesanların fiziksel aktivite düzeyi ve ekran süresi üzerindeki etkisi: bir sistematik derleme ve meta-analiz


Çelik İ., Bektaş M., Duran S.

Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.3, pp.92-101, 2022 (Peer-Reviewed Journal)