AN EXAMINATION OF GENDER EFFECT ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BEHAVIOURAL INTENTIONS TO USE ICT


URSAVAS Ö. F.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.11, no.1, pp.68-88, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Theory and Practice in Education
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

 

 Many studies were conducted to find an answer to a question of how individuals' beliefs and attitudes affect their use of information communication technologies (ICT). Based on these studies, theories were developed and used in different disciplines in order to model individuals' behavioural intention to use technology. Among these, The Technology Acceptance Model (TAM) has been used to establish a theoretical-base to assess user acceptance considering different culture and gender samples. The purpose of this study was to investigate a model that predicts the level of technology acceptance by pre-service teachers at a teacher training institute. Data was collected from 337 (female-205, male-132) pre-service elementary teachers by employing TAM to reveal their purposes of technology use. The resulting model was found to have a good fit. Six variables that were expected to affect pre-service teachers' acceptance of technology (computer self-efficacy, facilitating conditions, technological complexity, attitude towards technology use, perceived ease of use, perceived usefulness) explained the purpose of technology use by accounting the variances of 35% among male and 44 % among female pre-service teachers. It was also found that perceived usefulness and computer self-efficacy were the most influential variables in explaining behavioural intention to use technology for both genders.

 

 Bireylerin inanç ve tutumlarının, bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT) kullanımını nasıl etkilediği sorusuna cevap bulmak için pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda kişilerin teknoloji kullanım davranışlarını modellemek, tahmin etmek amacıyla, teoriler geliştirilmiş ve farklı disiplinlerde kullanılmıştır. Bu teorilerden biri olan Teknoloji Kabul Modeli (TKM), kullanıcı kabulünü ölçmek için farklı kültür ve cinsiyet örneklemlerinde teorik altyapıyı ortaya çıkarıcı bir model olarak kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı ise, TKM temel alarak eğitim fakültesinde öğrenim gören 337 (Kız-205, Erkek-132) sınıf öğretmeni adayının teknoloji kullanımına yönelik niyetlerini cinsiyet grupları açısından ortaya çıkarmaktır. Öğretmen adaylarının teknoloji kabullerini etkilediği düşünülen 6 değişken bilgisayar öz-yeterliği, kolaylaştırıcı şartlar, teknolojik karmaşa, teknoloji kullanımına karşı tutum, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık adaylarının teknoloji kullanım niyetlerini Kız öğrencilerde %44, Erkek öğrencilerde ise %35 açıklamıştır. Kız ve erkek öğrenciler için BİT araçlarına yönelik kullanım davranışını sırasıyla en çok açıklayan iki değişken algılanan kullanışlılık ve bilgisayar öz yeterliği bulunmuştur.