Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ve Öğretim Elemanlarının Çeşitli Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkları


Creative Commons License

YANGIN S., Yangın N., Önder V., Şavlığ A.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.11, no.4, pp.243-266, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: E-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.243-266
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the purpose is to determine the awareness of the prospective teachers and some academicians about learning difficulties. Research was carried out using mixed model based on a qualitative–quantitative method. The participants of the study were consisted 122 student teachers studying in Classroom Teaching Programme and 5 academicians working in Recep Tayyip Erdogan University Education Faculty in Rize. The final version of 20-item likert-type "learning difficulties awareness scale" and “interview form” have been applied. In this context, semi-structured interview was used to collect data and 6 open-ended questions were asked to each academician. The results of this study indicated that student teachers and academicians do not have enough knowledge, skill and application methods about dyslexia, dysgraphia, diskalkuli, aphasia and alexei. Theoretical and especially practical lessons and projects about special education and learning disabilities should therefore be provided to Elementary School Teaching Programmes in the Education Faculties.

Bu çalışmada sınıf öğretmenliği programında okuyan öğrenciler ve bazı öğretim elemanlarının öğrenme güçlükleri hakkındaki farkındalıklarını belirleyip karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Araştırma, mixed modeline dayalı nicel-nitel desenli bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı’nda 4. sınıfta okuyan 122 öğrenci ve 5 akademisyen çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada 20 maddelik likert tipi “öğrenme güçlükleri farkındalık ölçeği” ile disleksi, disgrafi, diskalkuli, afazi ve aleksi gibi öğrenme sorunlarına ilişkin 6 açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin hiçbir öğrenme güçlüğü terimini doğru tanımlayamadığı ve hangi süreçlerin nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiği fikrine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlardan yola çıkarak Sınıf Öğretmenliği lisans programı içerisine “çeşitli öğrenme güçlükleri ve giderme yöntemleri” biçiminde spesifik bir dersin yerleştirilmesi, öğretim elemanlarının konu hakkında uzman tarafından bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının artırılmasına yönelik projelerin yürütülmesi gerektiği önerilmiştir.