İNOVATİF (YENİLİKÇİ) İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ YENİLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ


Pelenk S. E.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.237-267, 2020 (Peer-Reviewed Journal)