Sağlık Bilinci, Reklama Yönelik Kuşku ve İknanın Tutuma Etkisi: Çift Yanlı Gıda Reklam Mesajı Üzerine Araştırma


USTAAHMETOĞLU E., TOKLU İ. T.

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.1203-1216, 2022 (Peer-Reviewed Journal)