Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği (Evaluation of the Expectations of Executives for the Competencies of the Cooks: The Case of Nevşehir Accommodation Enterprises)


Karakuş Y., Onat G., Ardıç Yetiş Ş.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, pp.299-321, 2018 (Peer-Reviewed Journal)