Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler DersindeOkul Dışı Öğrenmenin Etkililiği


Creative Commons License

Seyhan A.

Turkish Journal of Educational Studies, vol.7, no.3, pp.27-51, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Turkish Journal of Educational Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-51
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of prospective teachers participating in a science and society project supported by TUBITAK on the effectiveness and use of out-of-school education in social studies teaching. The activities implemented within the scope of the project are designed to provide the prospective teachers with planning and organizing by the use of historical environment, geographical spaces, institutions and nature for educational purposes and acquiring the necessary knowledge and experience in the application stages. The study group consists of 30 prospective teachers studying at education faculties of different universities in Turkey. The data were obtained from a semi-structured interview form and reflective diaries improved for the purposes of the project. The data were analyzed by content analysis. The findings show that the activities applied increase the awareness and knowledge of prospective teachers about outdoor school learning environments. In addition, it is figured out that outdoor learning is effective in improving skills, value and concept acquisition.

Bu çalışmanın amacı TÜBİTAK tarafından desteklenen bir bilim ve toplum projesi uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı eğitimin etkililiği ve kullanılması hakkında görüşlerini belirlemektir. Proje kapsamında uygulanan etkinlikler okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel çevre, coğrafi mekânlar, kurumlar ve doğanın eğitim amaçlı kullanılmasında öğretmen adaylarına planlama, etkinlik düzenleme ve uygulama aşamalarında gerekli bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışma grubu Türkiye’de farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde okuyan 30 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler proje amaçları doğrultusunda geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yansıtıcı günlüklerden elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular uygulanan etkinlikler ile öğretmen adaylarının okul dışı mekânlara yönelik bilgi ve farkındalıkların arttığını göstermektedir. Ayrıca, okul dışı öğrenmenin beceri kazandırma, değer geliştirme ve kavram öğretiminde etkili olduğu tespit edilmektedir.