YAP Programlama Öğretim Modelinin Öğrencilerin Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi


Creative Commons License

Erümit A. K., Şahin G., Karal H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.3, pp.1529-1540, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada YAP öğretim modeli kullanılarak işlenen programlama derslerinin öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerisine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, Trabzon ilindeki bir ortaokulda 6. sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğrenci ile 9 hafta boyunca durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Bilgisayarca Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerinde anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Bu farkın ortaya çıkmasındaki etkenin Scratch aracı ile birlikte kullanılan YAP modeli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle programlama öğretimi sürecinde blok tabanlı görsel programlama araçları ile birlikte YAP modelinin kullanılması önerilmektedir.