Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma


Pelenk S. E.

SADAB-Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri DergisiJournal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.5, no.8, pp.348-362, 2019 (Peer-Reviewed Journal)