Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeism Üzerine Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü


ACARAY A.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.890-904, 2019 (Peer-Reviewed Journal)