Algılanan Örgütsel Destek ve İş Yeri Çatışmasının Çalışanların Bireyci ve Toplulukçu Davranış Eğilimlerine Etkisi


Yanık G.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.2, pp.691-702, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier