Fundamentally Flawed Software Policy to Design Microsoft-ed Education Psyche


Creative Commons License

Tolu H.

Journal of Free Software & Free Knowledge, vol.1, no.3, pp.1-9, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Free Software & Free Knowledge
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Software is clearly distinguishable as Free Open Source Software (FOSS) and Proprietary Closed Source Software (PCSS). There is no mandatory software policy in Turkey. An official recognition regarding the crucial distinction between Windows and Linux Operating Systems is lacking. This study evaluates the past and current Information Communication Technology for Education Development (ICT4ED) projects (since 1984). This paper argues that Turkey has failed in providing an evolved and flexible software policy, structured impartially between FOSS and PCSS. This would have avoided stakeholders being ‘locked in’ to Microsoft platforms with no other option. The current policy in Turkey, which technopolitically protects PCSS-based (a) tender specifications, (b) curricula, (c) new public management and (d) interoperability reports have made FOSS usage—which was both feasible and flexible earlier—‘totally’ impracticable in schools. The study focuses on the Fatih project (US$8 billion), which promises future ‘educational reform’, to extrapolate how Turkey has deliberately and disingenuously given up support for FOSS, thus, effectively abandoning the potential of FOSS.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) ve Tescilli Kapalı Kaynak Yazılım (TKKY) olarak açıkça ayırt edilebilir. Türkiye'de zorunlu bir yazılım politikası bulunmamaktadır. Windows ve Linux İşletim Sistemleri arasındaki önemli ayrım konusunda resmi bir tanıma yoktur. Bu çalışma (1984'ten beri) geçmiş ve güncel Eğitim Geliştirme için Bilgi İletişim Teknolojisi (EGBİS) projelerini değerlendirmektedir. Bu makale, Türkiye'nin AKKY ve TKKY arasında tarafsız bir şekilde yapılandırılmış, gelişmiş ve esnek bir yazılım politikası sağlamada başarısız olduğunu savunmaktadır. Bu, paydaşların başka bir seçeneğe sahip olmadan Microsoft platformlarına “kilitlenmiş” olmasını önlerdi. Teknolojik olarak TKKY tabanlı (a) ihale şartnamelerini, (b) müfredatı, (c) yeni kamu yönetimi ve (d) birlikte çalışabilirlik raporlarını teknolojik olarak koruyan Türkiye'deki mevcut politika, daha önce hem uygulanabilir hem de esnek olan AKKY kullanımını sağlamıştır ve tamamen AKKY’ların okullarda uygulanamaz ve kullanılmaz hale gelmesini sağlamıştır. Çalışma, Türkiye'nin AKKY'a kasten ve ihtiyatlı bir şekilde nasıl destek verdiğini tahmin etmek ve böylece AKKY potansiyelini etkili bir şekilde terk etmek için gelecekteki 'eğitim reformu' vaat eden Fatih projesine (8 milyar ABD Doları) odaklanıyor