Farklı Pişirme Yöntemleri Uygulanarak Buzdolabı Şartlarında (+4±1°C) Depolanan Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus) Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi


ÇAĞLAK E., KARSLI B., RAKICI S.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, no.1, pp.21-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)