İlk ve Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları


Creative Commons License

Baran Bulut D., Aygün B., İpek A. S.

Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Turkish Journal of Teacher Education
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the present study is to enable primary and secondary students (in grades 3, 4 and 5) how to understand the equal sign. The participants of the study were comprised of a total of 245 students selected from two different cities in the East Black Sea region in Turkey. Of the 245 students, who were selected on a voluntary basis, 78, 72, and 95 students were from grades 3, 4 and 5, respectively. The 17-item data collection tool employed in the study was designed by the researchers by making use of the tests developed by Saenz-Ludlow and Walgamuth (1998), Witherspoon (1999), Knuth et al. (2005). The study employed a qualitative research design in which data analysis was based on the method of content analysis in which frequency and percentage analysis techniques were utilized. The findings indicated that students focused more on the operational meaning of the equal sign rather than its relational meaning. Furthermore, it has been found that students are more successful in symbolic representation than other representations. In addition, it was found that students had misconceptions regarding the equal sign. Thus, it is believed that by establishing learning environments in which the equal sign can be used to solve equations presented in problems and multiple representations, the misconceptions that students possess can be minimized.

İlk ve ortaokul (3, 4, 5. Sınıf) düzeyindeki öğrencilerinin eşit işaretine yönelik anlamalarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın katılımcılarını, Doğu Karadeniz bölgesinin farklı iki ilinden seçilen üç okuldaki toplam 245 öğrenci oluşturmaktadır. Gönüllülük esası göz önünde bulundurularak seçilen öğrencilerin 78’i 3. sınıf, 72’si 4. sınıf ve 95’i de 5. sınıfta öğrenim görmektedir. Toplam 17 sorudan ibaret olan çalışmanın veri toplama aracı, Knuth vd.(2005), Witherspoon (1999), Saenz-Ludlow & Walgamuth (1998) tarafından geliştirilmiş testlerden de yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu çalışma nitel bir çalışma olup, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türünden frekans ve yüzde analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler, eşit işaretinin ilişkisel anlamından ziyade işlemsel anlamına vurgu yapmaktadırlar. Bununla birlikte öğrencilerin diğer temsillere göre özellikle sembolik temsil türünde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin eşit işaretine yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları da tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çoklu temsil gibi farklı içerik durumlarında sunulan denklemlerin çözümlerinde eşit işareti kullanımına yönelik öğrenme ortamları oluşturulmasıyla, öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının azaltılabileceği düşünülmektedir.