OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Erkılıç E., Aydın E.

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.5, pp.2427-2446, 2019 (Peer-Reviewed Journal)