İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi


DEMİR H., OKAN T.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.162-180, 2008 (Peer-Reviewed Journal)