Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-wom) Katılımının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Sosyal Ticaret Örneği


Akın M. S., Öztürk A.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.9, no.2, pp.231-249, 2023 (Peer-Reviewed Journal)