Aşırı İş Yükü İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşyeri Maneviyatının Moderatör Etkisi: Bankacılık Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma


PELENK S. E., ACARAY A.

26. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.479-485

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.479-485
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes