TUZLAMA VE MARİNASYON YÖNTEMLERİ İLE İŞLENMİŞ İSTAVRİT BALIĞI’NIN (Trachurus mediterraneus, STEİNDACHNER, 1868) MUHAFAZASI SIRASINDAKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİ


ERDEM M. E., BİLGİN S., ÇAĞLAK E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1-6, 2005 (Peer-Reviewed Journal)