Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AHLAK BAŞLIKLI ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

İlahiyat , no.9, pp.91-199, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Post Modern Toplumda Sağlıklı Aile Kurumunun İnşasında Eğitimin Önemi: Bir Model Önerisi

8. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 23 - 24 December 2023

Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitimi Müfredatı ile Diyanet İşleri Başkanlığının 4- 6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Müfredatının İncelenmesi

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN – AHLAK – DEĞERLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI SEMPOZYUMU (16-17 Ekim 2020), Balıkesir, Turkey, 16 October 2020

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Bağlamında Örgün Eğitimde Din-Ahlak Ve Değerler Eğitiminin Karakteristiği

XII. Internatıonal Congress of Educatıonal Research,, Rize, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.276

İmam Hatip Liselerinin Misyon ve Vizyon Tanımları Üzerine Bir Değerlendirme

4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.64

Ötekileştirilen-Ötekileştiren Bağlamında İmam Hatip Okulları

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Spain, 17 - 22 May 2017, pp.46

İMAM HATİP OKULLARI NİCİN VARLAR: MİSYON VE VİZYON ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM-HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017

TÜRKİYE DE LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSPROGRAMLARINDA BARIŞ EĞİTİMİ

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, 19 - 21 May 2016, vol.1, pp.389-398

İbn Haldun Düşüncesinde Öğrenme ve Öğrenci

Uluslar Arası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.485-500

Öğreticilere Göre Yaz Kur an Kurslarında Uygulanan Kur Sisteminin Sorunları ve Muhtemel Çözüm Önerileri Rize Örneği

Yaygın Din Öğretimi Bağlamında Yaz Kur'an Kursları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 July 2010, pp.124-133

Elmalı İrfan Ocağının Önderlerinden Vâhib i Ümmi de İnsan ve Eğitim

Elmalı'da İlmi ve İrfani Eğitim Geleneğimiz, Antalya, Turkey, 10 September 2011, pp.71-82

Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma Van Örneği

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2007, vol.2, pp.79-106

Akademisyen ve Öğrencilerine Göre İlahiyat Fakültesinde Tefsir Dersi Üzerine Bir Alan Araştırması

Tefsir Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 - 12 June 2005, pp.57-81

Books & Book Chapters

İmam Haitp Okulları

in: Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editor, Bilay, Ankara, pp.125-141, 2020

Gençlik Dönemi Din Eğitimi

in: Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editor, Bilay, Ankara, pp.235-248, 2020

İmam Hatip Okullarında Din Eğitimi ve Sorunları

in: Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, Editor, dem, İstanbul, pp.131-167, 2018

Ortaöğretimde Din Eğitimi

in: Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Nurullah Altaş, Mustafa Köylü, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, pp.1-23, 2016

Kur'an-ı Kerim Öğrenme Alanı

in: Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.163-176, 2015

Yazma, Sorma, Araştırma Yoluyla Öğrenme

in: Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.314-334, 2015

Din ve Dinler Öğrneme Alanı

in: Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.79-103, 2015

DİN ve DİNLER ÖĞRENME ALANI

in: Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, TOSUN C.,MİZRAP P., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-104, 2013

Metrics

Publication

46

Project

1

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals