Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.55-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin İnsan Doğasına İlişkin Tutumları

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.471-502, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Diğer Branş Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.16, sa.1, ss.147-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları Rize Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.43, ss.2306-2313, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilere Göre Seçmeli Kur an ı Kerim Dersi Artvin İli Örneği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.850-871, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Din Eğitimi Alanı nda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Konu Yönelimleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.43, ss.1334-1343, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

According to Religious Culture and Moral Knowledge Teachers and His Colleagues, Competency of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.16, sa.1, ss.147-170, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık Değer İlişkisi Rize Örneği

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.43-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dua Tutum Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.34, ss.365-372, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dua Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi

ULUSLAR ARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.7, sa.34, ss.365-372, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlaki Gelişim Düzeyleri ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.12, sa.27, ss.7-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçiliğin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.12, sa.27, ss.7-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.23-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitimi Açısından 14 18 Yaş Arası Gençlerde Ahaki Yargı Gelişimi Samsun Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.265-297, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Dersleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.17, ss.159-176, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ötekileştirilen-Ötekileştiren Bağlamında İmam Hatip Okulları

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, İspanya, 17 - 22 Mayıs 2017, ss.46

İMAM HATİP OKULLARI NİCİN VARLAR: MİSYON VE VİZYON ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM-HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

TÜRKİYE DE LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSPROGRAMLARINDA BARIŞ EĞİTİMİ

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, 19 - 21 Mayıs 2016, cilt.1, ss.389-398

İbn Haldun Düşüncesinde Öğrenme ve Öğrenci

Uluslar Arası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.485-500

Öğreticilere Göre Yaz Kur an Kurslarında Uygulanan Kur Sisteminin Sorunları ve Muhtemel Çözüm Önerileri Rize Örneği

Yaygın Din Öğretimi Bağlamında Yaz Kur'an Kursları Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2010, ss.124-133

Elmalı İrfan Ocağının Önderlerinden Vâhib i Ümmi de İnsan ve Eğitim

Elmalı'da İlmi ve İrfani Eğitim Geleneğimiz, Antalya, Türkiye, 10 Eylül 2011, ss.71-82

Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma Van Örneği

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2007, cilt.2, ss.79-106

Akademisyen ve Öğrencilerine Göre İlahiyat Fakültesinde Tefsir Dersi Üzerine Bir Alan Araştırması

Tefsir Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2005, ss.57-81

Kitap & Kitap Bölümleri

Gençlik Dönemi Din Eğitimi

Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editör, Bilay, Ankara, ss.235-248, 2020

İmam Haitp Okulları

Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editör, Bilay, Ankara, ss.125-141, 2020

İmam Hatip Okullarında Din Eğitimi ve Sorunları

Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, Editör, dem, İstanbul, ss.131-167, 2018

Ortaöğretimde Din Eğitimi

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Nurullah Altaş, Mustafa Köylü, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, ss.1-23, 2016

Kur'an-ı Kerim Öğrenme Alanı

Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.163-176, 2015

Yazma, Sorma, Araştırma Yoluyla Öğrenme

Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.314-334, 2015

Din ve Dinler Öğrneme Alanı

Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun- Mizrap Polat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.79-103, 2015

DİN ve DİNLER ÖĞRENME ALANI

Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, TOSUN C.,MİZRAP P., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.79-104, 2013