Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine İlgisi (1923-1950)

Yeni Türkiye Yayınları, pp.214-224, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Yassıada'nın berberi anlatıyor: Gittik oraya ahşer-mahşer ortalık

Independent Türkçe, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğu Karadeniz'in gerçekleşmeyen "demiryolu" rüyası

Independent Türkçe, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

27 Mayıs’tan Yassıada’ya…Bir İktidarın Tasfiyesi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Dergisi, vol.2, no.2, pp.18-23, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Siyasi ve ideolojik müdahalelerle gelen "sansür" ve "yasaklar"

Independent Türkçe, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Her şey bir haberle mi başladı? 6 Eylül 1955’e doğru (1)

Independent Türkçe, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Harp Okulu’ndan Yassıada’ya (2)

Independent Türkçe, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

60 yıl sonra 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine bakmak (1)

Independent Türkçe, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir dönem yargılanıyor (3)

Independent Türkçe, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yaşananlar ve sonrasıyla 6-7 Eylül 1955 Olayları (2)

Independent Türkçe, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dış Basın ve Belgelerde Brest Litovsk’xxtan İngiliz İşgaline Batum

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk'ün Trabzon'a Yaptığı Ziyaretler ve Bunların Trabzon Kamuoyundaki Algısı

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, no.43, pp.69-79, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türk-Rus İlişkileri Çerçevesinde Türkiye'de İktidarların "Sol" Algısı (1923-1960)

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, no.51, pp.171-190, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Döneminde Of İlçesinin İdari Yapısı ve Nüfusu 1923 2015

Türk İdare Dergisi, no.480, pp.11-37, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrat Parti'nin Muhalif Siyasetçilerinden Trabzon Milletvekili Hüseyin Sabri Dilek (1954-1961)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.xx, pp.30-50, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sened-i İttifak'ın Ortaya Çıkışı ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, (JASS), vol.6, no.8, pp.77-95, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Rize Türk Ocağı (1924-1931)

Türk Yurdu, vol.33, no.309, pp.72-74, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Siyasilerin Beyanatları Çerçevesinde 27 Mayıs Darbesi'ne Gidiş Süreci (27 Ekim 1957-27 Mayıs 1960)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.103, pp.32-82, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Trabzon?da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)

Karadeniz Araştırmaları (Karam), no.36, pp.128-148, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrat Parti Döneminde Trabzon?da Eğitim Faaliyetleri

ULUSLARARASI KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.6/11, pp.107-134, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Trabzon Türk Ocağı?nın Kuruluşu.

Türk Yurdu, vol.31, no.282, pp.229-233, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

27 Mayıs Darbesi'nin Trabzon'da Yansımaları ve DP Trabzon Milletvekillerinin İfadeleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.192, pp.139-152, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan?da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.11, no.3, pp.57-72, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı?da Toplumsal Örgütlenmeye Geçiş ve Cemiyetleşme Faaliyetleri

Türk Yurdu, vol.30, no.276, pp.56-67, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Moskova Antlaşması Sonrası Batum'da Rus ve Gürcülerin Yaptıkları Düzenlemeler (1921-1925)

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri, vol.4/8, pp.111-132, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaylacı Trabzon Milletvekilleri

Uluslararası Trabzon Sempozyumu, 22 May 2022

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE DOĞU KARADENİZ’DE MUHACİRLERİN DURUMU

Milli Mücadeleye Yerel Bakış, Gaziantep, Turkey, 21 - 24 October 2021

Demokrat Parti Döneminde Türkiye’xxnin Türkistan Türkleri ile İlişkileri

20.YÜZYIL BAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI’NDAKİ SİYASİ, İKTİSADİ VE KÜLTÜREL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kyrgyzstan, 24 - 27 April 2018

Rus İşgalinden Milli Mücadeleye Doğu Karadeniz: İşgal, Kurtuluş ve Muhacirlik

100.yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019

TURKEY’S ATTITUDE TOWARDS THE ROMANIAN JEWS (1938-1950)

International Symposium on Turkey-Romania Relations: Past and Present, Romania, 4 - 06 October 2017

Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Türkistan Türkleri ile İlişkileri

20.YÜZYIL BAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI’NDAKİ SİYASİ, İKTİSADİ VE KÜLTÜREL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Almaatı, Kazakhstan, 24 - 27 April 2018

Türkiye'nin Romanya Uyruklu Yahudilere Yönelik Tutumu (1938-1950)

Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, Köstence, Romania, 4 - 06 October 2017

YASSIADA’DA SIRADAN BİR VATANDAŞ ÇİFTİN YARGILANMA ÖRNEĞİ: TOPKAPI OLAYLARINDAN SANIK HASAN VE FERDANE POLAT

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (I.İnternational World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Cumhuriyet Döneminde Trabzon Limanı’nın Gelişimine Bağlı OlarakTrabzon’a Demiryolu Yapma Girişimleri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK VESOSYAL TARİHİ ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 26 - 28 November 2015

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiyenin Tutumu 1923 38

II.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.2, pp.1049-1056

Yassıada'da Bir Usulsüz Tayin İddiası Davası

İnternational Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrat, Serbia And Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.105-118

Türk Devlet Tiyatrosu'nu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Sözlü Bildiri)(, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TRABZON LİMANI'NIN GELİŞİMİNE BAĞLI OLARAK TRABZON'A DEMİRYOLU YAPMA GİRİŞİMLERİ (1930-2015)

uluslararası Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Sempozyumu (, İzmir, Turkey, 24 - 28 November 2015, pp.1327-1360

Brest Litovsk Müzakere Sürecinin Osmanlı Kamuoyuna Yansımaları (Aralık 1917-Mart 1918)

Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), İzmir, Turkey, 12 - 16 November 2015

). Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938)

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 2015

Atatürk Döneminde Emval-i Metrukelere Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati İle İlişkiler (1923-1938

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 2015

Tek Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikasına Bakışı,

Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 10 - 14 December 2014, pp.55-80

The Policy Inheritted by Democrat Party From Rebuplican People’s Party: The Fear Of Communism(1938-1960).

International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atina, Greece, 10 - 12 July 2014, pp.1-14 Sustainable Development

1950–1960 DÖNEMİNDE TRABZON’DA SANAT HAYATI (Sinema, Tiyatro ve Müzik)

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture, Sinop, Turkey, 10 - 12 September 2011, pp.230-255

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON BASINI

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture, Sinop, Turkey, 10 - 12 September 2011, pp.275-285

Books & Book Chapters

KISACA 19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE GÖÇ, GÖÇMENLİK VE İSKÂN

in: 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’YE YAPILAN GÖÇLER, GÖÇMENLİK VE SOSYAL UYUM, Zehra Aslan, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-14, 2022

Yüksek Adalet Divanı (14 Haziran 1960-25 Nisan 1962)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Prof. Dr. Yasemin DOĞANER – Komisyon Başkanı Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ – Üye Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN- Üye Prof. Dr. Hakan UZUN- Üye Prof. Dr. Mehmet TEMEL – Üye Prof. Dr. Mithat AYDIN – Üye Prof. Dr. Zehra ASLAN – Üye Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ – Üye Doç. Dr. Nurten ÇETİN – Üye Doç. Dr. Orhan AVCI-, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-7, 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Prof. Dr. Yasemin DOĞANER – Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ – Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN- Prof. Dr. Hakan UZUN- Prof. Dr. Mehmet TEMEL – Prof. Dr. Mithat AYDIN – Prof. Dr. Zehra ASLAN – Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ – Doç. Dr. Nurten ÇETİN – Doç. Dr. Orhan AVCI-, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-7, 2022

Devlet Tiyatroları ve Operası

in: Atatürk Ansiklopedisi, Prof. Dr. Yasemin DOĞANER – Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ – Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN- Prof. Dr. Hakan UZUN- Prof. Dr. Mehmet TEMEL – Prof. Dr. Mithat AYDIN – Prof. Dr. Zehra ASLAN – Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ – Doç. Dr. Nurten ÇETİN – Doç. Dr. Orhan AVCI-, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-8, 2022

Osman Ferit Turan (1914-1978)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Prof. Dr. Yasemin DOĞANER – Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ – Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN- Prof. Dr. Hakan UZUN- Prof. Dr. Mehmet TEMEL – Prof. Dr. Mithat AYDIN – Prof. Dr. Zehra ASLAN – Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ – Doç. Dr. Nurten ÇETİN – Doç. Dr. Orhan AVCI-, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-9, 2022

Milli Birlik Komitesi (MBK)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Prof. Dr. Yasemin DOĞANER – Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ – Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN- Prof. Dr. Hakan UZUN- Prof. Dr. Mehmet TEMEL – Prof. Dr. Mithat AYDIN – Prof. Dr. Zehra ASLAN – Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ – Doç. Dr. Nurten ÇETİN – Doç. Dr. Orhan AVCI-, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-7, 2022

Darülbedayi

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner,Abdullah İlgazi,Neşe Özden,Mehmet Temel,Zehra Aslan,Nurten Çetin,Hatice Güzel Mumyakmaz, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Antalya, pp.1-5, 2021

Sabahattin Ali

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner,Abdullah İlgazi,Neşe Özden,Mehmet Temel,Zehra Aslan,Nurten Çetin,Hatice Güzel Mumyakmaz, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-8, 2021

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON’DA VEREMLE MÜCADELE VE BAZI VERİLER

in: Tarihsel Süreçte Anadolu’da Verem, Fevzi Çakmak, Editor, Gece Kitaplığı, pp.239-244, 2021

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rize'de Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu

in: Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Muhacirlik, Veysel Usta, Editor, Serander, pp.174-188, 2021

Joseph Stalin From Nazım Hikmet’s Eye (Иосиф Сталин С Точки Зрения Назима Хикмета)

in: Turkish-Russian Relations In The Context Of Social Economic And Political Progress In The Post Cold War Era (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО- ТУРЕЦКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ), Kurban, Vefa; Duman, Çağdaş, Editor, Livre de Lyon, pp.236-250, 2021

Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2019

27 Mayıs 1960 Darbesinin Rize'ye Yansımaları

in: Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara, pp.98-128, 2019

Rize Milletvekillerinin Yassıada'da yargılanmaları

in: Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980) Siyasi Temeller, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara, pp.129-172, 2019

Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

Rize'nin Sosyal ve Kültürel Hayatının Yönlendirilmesine Etki Eden Bir Oluşum Olarak Rize Türk Ocağı (1924-1931)

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.150-156, 2018

Rapora ve 1927-1950 Yılları Arasında Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Rize Nüfusu

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.354-359, 2018

Rize İlinin Sorunları ve İhtiyaçları Hakkında Başbakan Adnan Menderes'e Sunulan 28 Ekim 1950 Tarihli Rapor ve Bakanlıklardan Alınan Cevaplar

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Aslan Z.; Arıkan M., Editor, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, pp.328-354, 2018

Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960)

Atatürk Araştırma Merkezi, --Seçiniz--, 2017

Brest Litovsk Müzakerelerinin Türk Kamuoyuna Yansımaları

in: I. Dünya Savaşında Karadeniz ve Kafkasya (Askeri, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler, Prof.Dr. Mehmet Okur; Doç.Dr. Bahadır Güneş; Yrd.Doç.Dr. Ülkü Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.283-308, 2017

Türk Devlet Tiyatrosunu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları (1950-1980)

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.649-662, 2016

Türkiye'de Devlet Tiyatrosunu Yaşatmak

Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Nazım Hikmet Ran (1902-1963)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2021

Trabzon Atatürk Köşkü

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2021

Lenin,(Vladimir İlyiç Ulyanov) (1870-1924)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

ALİ ŞÜKRÜ BEY

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.x-x, 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2020

Other Publications