Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Batum Immigrants (1914-1930)

BILIG, no.71, pp.43-64, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Demokrat Parti Döneminde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemin Mirası ve Soğuk Savaş Etkisi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.42, pp.295-318, 2021 (Other Refereed National Journals)

ATATÜRK DÖNEMİNDE TRABZON-TEBRİZ TRANSİT YOLU (1923-1938)

TURKISH STUDIES, vol.13, pp.1-11, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Dış Basın ve Belgelerde Brest Litovsk’xxtan İngiliz İşgaline Batum

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ermeni Emvali metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler 1923 1938

Çağdaş Türkiye Araştırmaları, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk'ün Trabzon'a Yaptığı Ziyaretler ve Bunların Trabzon Kamuoyundaki Algısı

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, no.43, pp.69-79, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türk-Rus İlişkileri Çerçevesinde Türkiye'de İktidarların "Sol" Algısı (1923-1960)

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, no.51, pp.171-190, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMOKRAT PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN PERTEV SANAÇ VE SİYASİ HAYATI 1954 1961

Karadeniz Araştırmaları, no.48, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Döneminde Of İlçesinin İdari Yapısı ve Nüfusu 1923 2015

Türk İdare Dergisi, no.480, pp.11-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rize'de, I. Dünya Savaşı Yıllarında Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu (1915-1917)

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.xxx, pp.35-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

Demokrat Parti'nin Muhalif Siyasetçilerinden Trabzon Milletvekili Hüseyin Sabri Dilek (1954-1961)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.xx, pp.30-50, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yassıada'da İdam Talebiyle Yargılanan Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Savunması

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri, no.14, pp.153-168, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sened-i İttifak'ın Ortaya Çıkışı ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, (JASS), vol.6, no.8, pp.77-95, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Demokrat Parti İktidarının Bulgaristan Göçmenlerine Yönelik Politikası ve Bulgaristan Göçmenleri (1952-1960)

Akademik Araştırmalar, vol.14, no.56, pp.161-184, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rize Türk Ocağı (1924-1931)

Türk Yurdu, vol.33, no.309, pp.72-74, 2013 (Other Refereed National Journals)

Siyasilerin Beyanatları Çerçevesinde 27 Mayıs Darbesi'ne Gidiş Süreci (27 Ekim 1957-27 Mayıs 1960)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.103, pp.32-82, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzon?da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)

Karadeniz Araştırmaları (Karam), no.36, pp.128-148, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMAN TURAN'IN SİYASETÇİ KİMLİĞİ VE YASSIADA'DA YARGILANMASI (1954-1961)

TURKISH STUDIES, vol.8/7, pp.17-31, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRIP REPORT OF TURKISH DELEGATION REGARDING SPORTS ORGANIZATION IN SOVIET UNION BELONGING TO YEAR 1933.

TURKISH STUDIES, vol.8/8, pp.89-101, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vatan Cephesi Davası (Kararname, Savunmalar ve Karar) Homeland Front Case (Indictment, Defence and Verdict)

HİSTORY STUDİES, vol.4/2, pp.1-37, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demokrat Parti Döneminde Trabzon?da Eğitim Faaliyetleri

ULUSLARARASI KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.6/11, pp.107-134, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzon Türk Ocağı?nın Kuruluşu.

Türk Yurdu, vol.31, no.282, pp.229-233, 2011 (Other Refereed National Journals)

27 Mayıs Darbesi'nin Trabzon'da Yansımaları ve DP Trabzon Milletvekillerinin İfadeleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.192, pp.139-152, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan?da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.11, no.3, pp.57-72, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Moskova Antlaşması Sonrası Batum'da Rus ve Gürcülerin Yaptıkları Düzenlemeler (1921-1925)

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri, vol.4/8, pp.111-132, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı?da Toplumsal Örgütlenmeye Geçiş ve Cemiyetleşme Faaliyetleri

Türk Yurdu, vol.30, no.276, pp.56-67, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE DOĞU KARADENİZ’DE MUHACİRLERİN DURUMU

Milli Mücadeleye Yerel Bakış, Gaziantep, Turkey, 21 - 24 October 2021

Rus İşgalinden Milli Mücadeleye Doğu Karadeniz: İşgal, Kurtuluş ve Muhacirlik

100.yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019

TURKEY’S ATTITUDE TOWARDS THE ROMANIAN JEWS (1938-1950)

International Symposium on Turkey-Romania Relations: Past and Present, Romania, 4 - 06 October 2017

Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Türkistan Türkleri ile İlişkileri

20.YÜZYIL BAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI’NDAKİ SİYASİ, İKTİSADİ VE KÜLTÜREL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Almaatı, Kazakhstan, 24 - 27 April 2018

Türkiye'nin Romanya Uyruklu Yahudilere Yönelik Tutumu (1938-1950)

Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, Köstence, Romania, 4 - 06 October 2017

YASSIADA’DA SIRADAN BİR VATANDAŞ ÇİFTİN YARGILANMA ÖRNEĞİ: TOPKAPI OLAYLARINDAN SANIK HASAN VE FERDANE POLAT

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (I.İnternational World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Cumhuriyet Döneminde Trabzon Limanı’nın Gelişimine Bağlı OlarakTrabzon’a Demiryolu Yapma Girişimleri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK VESOSYAL TARİHİ ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 26 - 28 November 2015

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiyenin Tutumu 1923 38

II.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.2, pp.1049-1056

Yassıada'da Bir Usulsüz Tayin İddiası Davası

İnternational Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrat, Serbia And Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.105-118

Türk Devlet Tiyatrosu'nu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Sözlü Bildiri)(, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TRABZON LİMANI'NIN GELİŞİMİNE BAĞLI OLARAK TRABZON'A DEMİRYOLU YAPMA GİRİŞİMLERİ (1930-2015)

uluslararası Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Sempozyumu (, İzmir, Turkey, 24 - 28 November 2015, pp.1327-1360

Brest Litovsk Müzakere Sürecinin Osmanlı Kamuoyuna Yansımaları (Aralık 1917-Mart 1918)

Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), İzmir, Turkey, 12 - 16 November 2015

). Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938)

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 2015

Atatürk Döneminde Emval-i Metrukelere Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati İle İlişkiler (1923-1938

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 2015

Tek Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikasına Bakışı,

Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 10 - 14 December 2014, pp.55-80

The Policy Inheritted by Democrat Party From Rebuplican People’s Party: The Fear Of Communism(1938-1960).

International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atina, Greece, 10 - 12 July 2014, pp.1-14 Sustainable Development

1950–1960 DÖNEMİNDE TRABZON’DA SANAT HAYATI (Sinema, Tiyatro ve Müzik)

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture, Sinop, Turkey, 10 - 12 September 2011, pp.230-255

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON BASINI

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture, Sinop, Turkey, 10 - 12 September 2011, pp.275-285

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2019

Rize Milletvekillerinin Yassıada'da yargılanmaları

in: Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980) Siyasi Temeller, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara, pp.129-172, 2019

27 Mayıs 1960 Darbesinin Rize'ye Yansımaları

in: Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara, pp.98-128, 2019

Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

Rize'nin Sosyal ve Kültürel Hayatının Yönlendirilmesine Etki Eden Bir Oluşum Olarak Rize Türk Ocağı (1924-1931)

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.150-156, 2018

Rapora ve 1927-1950 Yılları Arasında Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Rize Nüfusu

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.354-359, 2018

Rize İlinin Sorunları ve İhtiyaçları Hakkında Başbakan Adnan Menderes'e Sunulan 28 Ekim 1950 Tarihli Rapor ve Bakanlıklardan Alınan Cevaplar

in: Cumhuriyet Döneminde Rize I, Aslan Z.; Arıkan M., Editor, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, pp.328-354, 2018

Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960)

Atatürk Araştırma Merkezi, --Seçiniz--, 2017

Brest Litovsk Müzakerelerinin Türk Kamuoyuna Yansımaları

in: I. Dünya Savaşında Karadeniz ve Kafkasya (Askeri, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler, Prof.Dr. Mehmet Okur; Doç.Dr. Bahadır Güneş; Yrd.Doç.Dr. Ülkü Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.283-308, 2017

Türk Devlet Tiyatrosunu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları (1950-1980)

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.649-662, 2016

Türkiye'de Devlet Tiyatrosunu Yaşatmak

Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Nazım Hikmet Ran (1902-1963)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2021

Trabzon Atatürk Köşkü

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2021

Sabahaddin Ali

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.0-0, 2021

Atatürk Ansiklopedisi "Darülbedayi" maddesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2021

Lenin,(Vladimir İlyiç Ulyanov) (1870-1924)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

ALİ ŞÜKRÜ BEY

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.x-x, 2020

Other Publications