Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pyürisi olmayan hastada üriner sistem enfeksiyonu ve buna bağlı bakteriyemi

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

Aksiller Lenfadenopati ile Seyreden Tularemi Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.198

Metrics

Publication

3